پروژه تحقیقاتی زنجیره بلوکی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

اشتراک با دوستان

مبحث بکارگیری رمز ارز ها یکی از مهم ترین مباحث پروژه تحقیقاتی زنجیره بلوکی در کشور است.این پروژه در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد بحث و بررسی است.

ورود سناریوی رمز ارز ها به وزارت خانه

خوانساری رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تهیه اسناد اجرایی برنامه مشترک بین وزارت ارتباطات و سایر وزارتخانه ها توسط این مجموعه گفت:

برای توسعه اقتصاد و تحول دیجیتال با وزارتخانه های نیرو و کشاورزی اسنادی را تهیه کردیم که بین وزرای وزارت خانه ها تبادل شده و برنامه اجرایی آن توسط سازمان فناوری اطلاعات شروع شده است.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص پروژه تحقیقاتی زنجیره بلوکی که در این پژوهشگاه شکل گرفته افزود:

یکی از پروژه های جدیدی که در مجموعه پژوهشگاه انجام شده و ثمره آن را در سال 98خواهیم دید، پروژه زنجیره بلوکی بوده است که چهار پروژه برای آن تعریف کرده ایم و تمام پژوهشکده های مرکز  از ابعاد مختلف در آن درگیر هستند.

وی در رابطه با اهمیت رمز ارز ها اظهار داشت:

رمز ارز ها کاربران مختلف و ذینفعان و الزامات متعددی دارد که با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و فنی هر کدام از آنها در قالب یک سناریو طرح شده است که پیشنویس آن برای وزیر ارسال شده و امیدوتریم بعد از اینکه آمادگی لازم برای عرضه عمومی داشت بتوانیم آن را به عنوان یک مستند راهنمای فنی بکارگیری رمز ارز ها در سطح ملی داشته باشیم و مرکز تحقیقات بتواند نقش هدایتی خود را درحوزه بکارگیری فناوری های نوظهور در جامعه ایفا کند.

خوانساری در انتها اضافه کرد:

برای توسعه اقتصاد و و تحول دیجیتال با وزارتخانه های نیرو و کشاورزی اسنادی را تهیه کردیم که بین وزرای وزارت خانه ها تبادل شده و برنامه اجرایی آن توسط سازمان فناوری اطلاعات شروع شده است.

خلاصه مطلب
پروژه تحقیقاتی زنجیره بلوکی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
عنوان مقاله
پروژه تحقیقاتی زنجیره بلوکی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
توضیحات
مبحث بکارگیری رمز ارز ها یکی از مهم ترین مباحث پروژه تحقیقاتی زنجیره بلوکی در کشور است.این پروژه در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد بحث و بررسی است.
نویسنده
ناشر
Rmonex
لوگو

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *