تمایل شرکت های نوپا به صنعت گردشگری و ارز دیجیتال

رشد فناوری زنجیره بلوکی و رمز ارز چنان زیاد و خیره‌کننده بوده که توانسته توجه صنایع…

گردشگری رمز ارزی و تلاش‌های آسیای شرق در صنعت گردشگری

به نظر نمی‌رسد که صنعت رمز ارز و زنجیره بلوکی، هیچ‌گاه بخواهد دست از متحیر کردن…