انتخابات بلاک چینی از دیدگاه منتقدان

درحالی‌که اکثر انتقادها نسبت به سیستم رأی‌گیری آنلاین و با استفاده از موبایل، به ضعف‌هایی در…

عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد

فناوری بلاک چین و صنعت رمزارزی یکی از بسترهای پیشرفت بشریت در آینده است که نظام…