آذری جهرمی:می‌توان از بلاکچین به عنوان پیام رسان بانکی استفاده کرد+

آذری جهرمی:می‌توان از بلاکچین به عنوان پیام رسان بانکی استفاده کرد