ارز دیجیتال بانک مرکزی یا CBDC تا سال 2030 فراگیر می‌شود!

تقاضای مردم روزبه‌روز نسبت به ارزهای جایگزین بیشتر می‌شود. بر اساس تحقیقی که یک بانک هلندی…