امیر تاکی ، جوان ترین برنامه نویس بیت کوین ایرانی الاصل+

امیر تاکی ، جوان ترین برنامه نویس بیت کوین ایرانی الاصل