تولد دوباره ای کش (Ecash)، اولین ارز دیجیتال قبل از بیت کوین+

تولد دوباره ای کش (Ecash)، اولین ارز دیجیتال قبل از بیت کوین