وقوع اولین قتل در ایران بر سر اخاذی بیت کوینی

اولین قتل بیت کوینی ایران در مشهد بر سر فروش بیت کوین اتفاق افتاد. فرد فروشنده…