سرنوشت بیت کوین در سال 2019 چه می شود؟+

سرنوشت بیت کوین در سال 2019 چه می شود؟