رمز ارز بومی ترکیه و فعالیت این کشور در زمینه زنجیره بلوکی

قونیه، یکی از شهرهای منطقه آناتولی ترکیه، درحال اجرایی کردن برنامه‌های توسعه‌ای خود و ساخت رمز…