مارک زاکربرگ از اهمیت سیستم نظارتی در دنیای دیجیتال می‌گوید

مارک زاکربرگ مدیرعامل فیسبوک، به اهمیت وجود یک سیستم نظارتی در دنیای دیجیتال اشاره کرد. به…