افزایش قیمت برق ماینر ها در ازبکستان و کشورهای دیگر

حکومت ازبکستان دستور داد، تعرفه‌ی قیمت برق ماینر های رمز ارز تا 300 درصد افزایش پیدا…