کاهش شدید قیمت بیت کوین ؛ آیا همچنان می‌توان امیدوار بود؟

کاهش قیمت بیت کوین فکرهای بسیاری را درگیر کرده است. در چند روز اخیر، بازار رمز…