ممنوعیت رمز ارزها در روسیه چه مسائلی در پی خواهد داشت؟

به‌نظر می‌رسد روسیه می‌خواهد اقدام جدیدی علیه ممنوعیت رمز ارزها انجام دهد و درنظر دارد این…