افزایش باورنکردنی نرخ هش بیت کوین در تاریخ رمز ارزها

برای اولین بار در تاریخ، نرخ هش بیت کوین از 102 کوینتیلیون عبور کرد. این اتفاق…