سازمان ملل متحد و اقدام جدی درخصوص پذیرش زنجیره بلوکی

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که این سازمان باید فناوری زنجیره بلوکی را…