پلتفرم قرارداد هوشمند RSK هم وارد بازی کسب قدرت شد!

پلتفرم قرارداد هوشمند RSK که بر روی زنجیره بلوکی بیت کوین قرار دارد، به تازگی از…