تقاطع طلایی (Golden Cross) چیست و چه تأثیری در قیمت بیت کوین دارد؟+

تقاطع طلایی (Golden Cross) چیست و چه تأثیری در قیمت بیت کوین دارد؟